UV štampač i specijalni efekti

objavljeno u Blog, Novosti

U poslednje vreme vidljiv je veliki interes ofsetara koji UV štampače koriste upravo za štampanje specijalnih efekata koje su se pre određivale tehnikom sito štampe. U ofsetnim pogonima najpopularniji je model dimenzija radne ploče 60 x 90 cm jer je kompatibilan njihovoj proizvodnji u B2 formatu.

Korišćenjem digitalne štampe danas se sa lakoćom mogu postići rezultati koji su za klasične procese bili tehnički nemogući ili preskupi. Kod korišćenja UV boja nema potrebe za izradu novih dodatnih alata, troškovi pripreme su niski, a svaki primerak može biti drugačiji. Ovako oplemenjena štampa lakša je za plasiranje na tržište i postiže mnogo bolje rezultate prodaje. Kreativni potencijal i mogućnosti ove tehnologije zaista su veliki.

Kod štampe UV bojom, zbog prebrzog sušenja, nanos boje ostaje izbočen iznad podloge. Kod većih nanosa boja ovo rezultira efektom brusnog papira, odnosno dobijamo reljefnu strukturu štampane površine. Ukoliko „preteramo“ sa tim efektom, moguće je ovu ponudu pretvoriti u prednost.

Tehnologija sušenja i sastav UV boja do danas su toliko napredovale da je jednom štampom moguće postići različite nivoe glatkoće – od visokog sjaja do površina sa mat efektom. Ako želimo postići mat efekat, površina treba biti što sličnija brusnom papiru. Na takvoj površini se svetlo prelama  neravnomerno, slabije se vraća do posmatrača što stvara takozvani mat efekat. Ukoliko isti dizajn štampamo na način da površina bude glatka, svetlost se odbija u jednom smeru i dobijamo u oku posmatrača takozvani sjajni efekat. Što je zaglađenija površina dobijamo bolji sjajni efekat. Za više informacija nas kontaktirajte.