Štampa protiv rata

objavljeno u Blog

Nova inicijativa “Meaningful Print Foundation” – štampa protiv rata pruža podršku Ukrajini.

Nova inicijativa za pružanje pomoći i podrške građanima Ukrajine pozivaju izdavače, štampare i dobavljače u industriji štampe i ambalaže da udruže svoje snage i pomognu svojim kolegama iz Ukrajine. Neprofitna inicijativa će pomoći kompanijama u Ukrajini u sferi grafičke industrije da ponovo pokrenu svoju proizvodnju.

“U svakoj zemlji na svetu, štamparska i izdavačka industrija je kamen temeljac slobodnog protoka ideja. Svi uključeni — autori, izdavači, štampari i inženjeri štamparije i papira — deo su kulturnog, tehnološkog i profesionalnog ekosistema koji imamo dužnost da negujemo i branimo.” – kažu iz organizacije.

Pored toga fondacija će raditi i na dugoročnim projektima koji nisu usko vezani za sferu štampe, već će imati pozitivan uticaj na celu planetu kao što su projekti rodne ravnopravnosti, neutralizacija ugljenika, održivoj proizvodnji, obrazovanju za studente i uključivanje osoba sa invaliditetom u rad.

Posetite platformu: https://printagainstwar.org/ koja omogućava kompanijama iz Ukrajine da se prijave i podele svoje nevolje i probleme sa kolegama širom sveta, ujedno možete postati jedan od članova ili donora i pomognete kolegama u nevolji.