Situacija na tržištu papira je zabrinjavajuća

objavljeno u Blog

Situacija vezana za cene papira kao i uslovi isporuke sve više zabrinjavaju sve one koji rade u grafičkoj industriji. Nemačko savezno udruženje za štampu i medije zabrinuto je kako će ovo kretanje uticati na štamparije i štamparske proizvode. Uz dužno razumevanje prema dobavljačima s obzirom na rastuće cene sirovina i energenata, logističkih problema i verovatno nužan, ali  i nesretan trend premeštanja proizvodnih kapaciteta sa grafičkih proizvoda na proizvodnu ambalažu, Nemci smatraju da ne treba stimulisati začarani krug. „Ako se štamaprski proizvodi više ne isporučuju prema dogovoru, povećava se trend online komunikacije. To šteti kako proizvođačima tako i dobavljačima.“ 

U ovoj situaciji potrebna je saradnja zasnovana na partnerstvu. To iznad svega podrazumva transparentnu i otvorenu komunikaciju. Proizvođači bi trebali da blagovremeno obaveste sledeće karike u lancu o promenama cene i datuma isporuke, isto kao što bi i štamparije trebale da objasne povećanje cena krajnjim kupcima.