Prekidi lanca snabdevanja na rekordnom nivou u prvoj polovini 2021

objavljeno u Blog

Prošlog meseca, Finat je izvestio o rastućoj potražnji za samolepljivim etiketama u prvoj polovini 2021. godine kao odgovor na opšti ekonomski oporavak u Evropi, posebno u drugom kvartalu. Tokom proteklih 12 meseci izveštavali smo o poremećajima u lancu snabdevanja povezanim sa „savršenom olujom“ faktora povezanih sa Covidom, poput prevelike potražnje za osnovnom robom, kašnjenja u isporuci sirovina i nedostatka radne snage zbog bolesti radnika i mera zatvaranja.

Ukoliko želite da saznate više na ovu temu, pogledajte članak na engleskom jeziku.

Izvor: www.finat.com