Naš kvalitet je vaš uspeh!

Inovacija + preciznost

Osnovana 1965, danas je Kocher+Beck vodeći svetski proizvođač preciznih alata za isecanje sa
proizvodnim pogonima u Nemačkoj, Velikoj Britaniji, Americi i Rusiji.

Proizvodni program obuhvata različite vrste cilindara (štamparski, magnetni, štanc, topli zlatotisak…) sa svom pratećom opremom i štanc alate za isecanje, presecanje, perforisanje ili kombinaciju istih.

Website: https://www.kocher-beck.com/en/