UV/EB i LED lakovi i lepkovi za flekso štampu.

Osim različitih tipova lakova i lepkova za laminaciju nudimo i premaze za različite vrste digitalne štampe. Polja primene obuhvataju samolepljive, in-mould i druge vrste etiketa kao i različite vrste ambalaže.

Website: www.ashland.com