„Ponosni smo što možemo da podelimo sa vama napredak koji smo postigli…“

objavljeno u Aktuelnosti

Steve Dryden, izvršni direktor Flint Group

Održivost je ključna za dugoročni angažman Flint Group-e.

Svaki dan naši timovi su posvećeni poboljšanju zdravlja, bezbednosti i blagostanja naših zaposlenih; dok kultura kontinuiranog poboljšanja pomaže da se smanji naš sadašnji i budući loš uticaj na životnu sredinu. Kao i uvek, napredak na našem putu održivosti ne bi bio moguć bez napornog rada, kreativnosti i posvećenosti naših 6.200 zaposlenih. Trudimo se da budemo ispred propisa o hemikalijama, pakovanju i obeležavanju, a naš neprekidni fokus na unapređenju zdravlja i bezbednosti na radnom mestu dao je pozitivne rezultate, ali ta bitka nikada nije dobijena.

Tokom godina, zadržali smo snažan fokus na izgradnji i konsolidaciji naše kulture održivosti. Preduzeli smo neke važne korake da smanjimo svoj uticaj na životnu sredinu i sarađujemo samo sa pouzdanim dobavljačima koji se pridržavaju naših visokih standarda i poštuju rigorozne standarde ljudskih prava i životne sredine.

Vizija održivosti kompanije Flint Group za 2030.

Težimo da nas kupci, zaposleni i akcionari prepoznaju kao etičku kompaniju, koja isporučuje održive proizvode i usluge u industriji ambalaže i štampe. Ova vizija podržava dugoročno stvaranje i rast vrednosti za naše klijente, akcionare i zaposlene.

Foto izvor: https://www.flintgrp.com/media/645493/sustainability-targets-2030.jpg