Pet područja koja pomažu prilagođavanju i napretku poslovanja

objavljeno u Blog

Istraživanje koje je sproveo WhatTheyThink, „Printing Outlook 2022“ pokazalo je da je 78% štamparija zabeležilo porast prihoda u 2021. u odnosu an 2020., a 17% njih je reklo da su im prihodi porasli  više od 25% u odnosu na 2020. godinu.

Predviđa se da će svetsko tržište komercijalne štampe porasti na 472,35 milijardi dolara do 2026. u odnosu na 411,99 milijardi dolara 2020. To je, kaže se, potstaknuto tehnološkim napredkom i većom potražnjom za poslovima malih naknada, uključujući knjige, direktnu poštu, brošure i kataloge.

Tehnološki razvoj i načini podrške na nikada promenljivijem tržištu teme su koje su proizvođači i dobavljači nastavili istraživanja u toku pandemije.

Rezultat toga su end to end poboljšanja proizvodnje koja štamparijama omogućava da se priprema za budućnost. Ovo je pet područja na koja je razvoj pozitivno uticao.

  1. Hardver – razvoj je povećao automatizaciju, kvalitet i produktivnost te pomogao štamparijama da povećaju kapacitete, poboljšaju kvalitete i prošire svoje usluge.
  2. Softver – učinkovito povezivanje svih faza proizvodnje olakšava celokupni proces koji maksimalno povećava vreme rada i kapacitete.
  3. Aplikacije – radi što boljeg isticanja i postizanja maksimalnog učinka, industrija je snažno fokusirana na boje koje nude širi izbor i živahnije aplikacije.
  4. Raznolikost podloga – ink jet tehnologija postaje jedna od najbržih rastućih segmenata zbog fleksibilnosti podloga na koje je moguće ispisati uključujući gipsane ploče, plastiku, drvo, metale…
  5. Poslovni razvoj – ulaganje u gore navedena područja učiniće razliku, a učinak će biti veći ako je deo jasnog plana razvoja što nije uvek lako, a pravilan odabir dobavljača svakako će Vam pomoći.