Na koji način se stvara 3D otisak?

objavljeno u Blog, Novosti

UV boje se suše gotovo trenutno i relativno lako je postići štampu na istom mestu. Uz sloj, po sloj, štampa se može podići iznade površine i dati sasvim novu, taktilnu dimenziju. Iako kupci ovakvu vrstu štampe doživljavaju kao 3D štampu, to bi se pravilnije nazvalo reljefna štampa. Ova štampa oplemenjuje sve površine na kojima se nađe. Koristi se u komercijalne svrhe za izradu vizit karta, pozivnica ili ekdkluzivnih štamparskih proizvoda.

U ambalažnoj štampi se koristi za izradu Brailleovog pisma ili za ukrašavanje ambalaže. Korisnici ga često koriste i za izradu u reklamnoj industriji prilikom izrada znakova unutar zgrade na koje se štampa Brailleovo pismo za pomoć slepim osobama ili prilikom isticanja nekih elemenata na natpisnim pločama kao što je naziv kompanije.

Kombinacijom laka kao podloge i završnog sloja u boji ovakva štampa deluje jako ekskluzivno i oplemeni će i jeftinije podloge poput forexa koje sa reljefnom štampo izgledaju luksuzno. Vrlo česta i efektna kombinacija u štampi je štampanje podloge 3D strukturom koja se koristi kao pozadina i kombinuje sa klasičnom štampom koja prenosi poruku. 3D strukture mogu biti štampane u boji ili sa lakom. Lak oplemeni podlogu, a ostavlja dovoljno prostora da se glavna štampa koja prenosi informacije istakne na podlozi. Ova vrsta štampe se koristi u ambalaži i vrlo često se može naći na pozivnicama.