Izračunajte, smanjite i nadoknadite emisiju ugljenika

objavljeno u Blog

Kako bi dokazali svoju ekološku verodostojnost i procenila ugljenični otisak svojih proizvoda, evropska štamparska industrija ima na raspolaganju kvalitetan alat: Intergrafove preporuke o izračunavanju emisije CO2 u štamparskoj industriji. Temelje se na 3 indikatora Međunarodnog protokola o stakleničkim plinovima i identifikuju 13 parametara koji pokrivaju 95% svih emisija ugljenika u procesu štampe. Intergraf sada ide korak dalje i daje putokaz za izračunavanje CO2, smanjenje CO2 i kompenzaciju CO2 u štamparskoj industriji.

Dok tržište sve više traži kompenzaciju ugljenika umesto gledanja na potencijalna smanjenja emisija CO2 i potrošnje emisija CO2 i potrošnje energije. Naime, smanjenje emisije ugljenika bi će među zahtevima nadolazeće Evropske uredbe o ekološkom dizajnu za održive proizvode, što znači da će se potražnja za smanjenjem CO2 otiska kod štampanih proizvoda dodatno povećati.