Flint Group predstavlja EkoCure® ANCORA™

objavljeno u Aktuelnosti

Dual Cure UV seriju mastila za prehrambene i farmaceutske etikete i fleksibilna pakovanja. Potpuno usaglašena serija flekso mastila ubrzava prelazak na LED UV očvršćavanje, povećavajući uštedu, bezbednost i produktivnost.

Flint Group predstavlja EkoCure® ANCORA™ Dual Cure materijal za kontakt sa hranom, mastilo za prehrambene, farmaceutske i kozmetičke etikete i aplikacije za fleksibilno pakovanje. U skladu sa propisima o indirektnom kontaktu sa hranom zahvaljujući izuzetnom očvršćavanju, ova nova serija flekso mastila omogućava fazni prelazak na UV-LED tehnologiju. Ovo, zauzvrat, donosi poboljšanja u produktivnosti, uštedu troškova i održivost – bez ometanja.

EkoCure ANCORA Dual Cure obezbeđuje temeljno pričvršćivanje mastila i identične rezultate kvaliteta boje i pod LED i živinim lampama, kao i najbolje u klasi rezultate niske migracije na nepodržanim podlogama za film i nalepnice. Ova svojstva su dovela do toga da je usklađen sa Nestle uputstvima o mastilima za pakovanje (2018), važećim GMP, Švajcarskom uredbom o materijalima i artiklima (SR 817.023.21) i EuPIA politikom isključenja, Uredbom o plastici (EU) br. /2011.(1)

Kompatibilnost EkoCure ANCORA Dual Cure sa obe UV tehnologije omogućava konverterima da izvrše postepen prelazak na LED, na primer nadogradnjom jedne po jedne lampe za polimerizaciju, smanjujući finansijski rizik i ograničavajući vreme zastoja za renoviranje.

Prelazak na UV-LED očvršćavanje sa EkoCure ANCORA Dual Cure mastilima donosi poboljšanja i u održivosti i efikasnosti. Smanjuje troškove energije za najmanje 50 procenata u poređenju sa upotrebom živinih lampi na štampi. Takođe, eliminacija žive i ozona i smanjenje ambijentalne buke znači bezbednije uslove rada kao i manji uticaj na životnu sredinu.

UV-LED očvršćavanje nudi produženo vreme proizvodnje jer lampe ne zahtevaju zagrevanje ili hlađenje pre i posle rada. Povećanje brzine do 25 procenata je moguće zahvaljujući bržem vremenu očvršćavanja.

Pored toga, vlasnicima brendova, osiguranje efikasne barijere za migraciju, koju omogućava mastilo u kombinaciji sa podlogom, može olakšati prelazak na lakšu ambalažu koja je lakša za rukovanje. Na primer, promena sa stakla na film, kao što su kesice ili blister pakovanja, može doneti značajne uštede u lancu snabdevanja.