5 saveta za uštedu prostora (i novca) u vašem poslovanju

objavljeno u Aktuelnosti

Svima je jasno da troškovi poslovnog prostora predstavljaju značajan deo ukupnih operativnih troškova. Ovi troškovi mogu lako porasti. Na kraju krajeva, ne radi se samo o ceni po kvadratnom metru, već i o povezanim troškovima, kao što su troškovi usluga i troškovi objekta. Uz sve ove troškove o kojima morate brinuti, lepo je kada možete da uštedite prostor u svom poslu, tako da ga možete koristiti za osnovne aktivnosti vaše kompanije. Nekoliko saveta za uštedu prostora (i novca):

Kancelarije otvorenog plana umesto odvojenih prostora

U starom sistemu, zaposleni bi često imali svoj prostor, ali kancelarije otvorenog tipa postaju sve redovnije. Holandski zakon o zdravlju i bezbednosti navodi da svaki zaposleni treba da ima najmanje 4m2. Kreiranjem kancelarije otvorenog plana možete uštedeti mnogo prostora, jer se raspoloživi prostor može mnogo efikasnije podeliti. Kancelarije otvorenog tipa takođe nude niz drugih prednosti, kao što su povećana transparentnost i bolja komunikacija između zaposlenih.

Fleksibilan rad

Dopuštajući svojim zaposlenima da budu fleksibilni u svom radnom vremenu, možete uštedeti mnogo prostora i troškova. Možete, na primer, dati svojim zaposlenima mogućnost da rade (delimično) od kuće. Takođe im možete dozvoliti da sami odrede svoj raspored. Na taj način vam je potrebno manje radnih prostora od broja ljudi koje zapošljavate. Dostupni radni prostori postaju „fleksibilni prostori“ koje svaki zaposleni može da koristi. Fiksni radni prostori su sada postali stvar prošlosti.

Radi digitalno

Preduslov za fleksibilan rad je digitalno dostupnost informacija. Digitalni rad smanjuje količinu papira u organizaciji i omogućava vam da uštedite dosta prostora u kancelariji. Da li vaša gomila papira još uvek raste? Onda neka ti dokumenti budu digitalizovani. Ovo se može uraditi vrlo lako, na primer sa JalemaBox Scan-om.

Eksterno arhiviranje

Još uvek imate dokumente koje morate fizički sačuvati, na primer zbog zakonskog perioda čuvanja? Zatim čuvajte ove dokumente spolja, tako da se vaš dragoceni kancelarijski prostor može koristiti za osnovne aktivnosti vaše kompanije. Za ovo postoje različita rešenja. Klijenti sa manjom arhivom obično mogu da upravljaju JalemaBox Storage-om. Za klijente sa većom arhivom, obično je zanimljivije pogledati usluge kao što je Archiefspecialist.

Manje štampača/mašina za kopiranje po odeljenju

Nekada je bila uobičajena praksa imati jedan ili čak nekoliko štampača po odeljenju. Zašto ne biste odlučili da značajno smanjite ovaj broj i uštedite prostor? Postavljanjem ovih mašina u srce kancelarije, zaposleni se podstiču da se više kreću i vrlo verovatno će biti manje skloni da štampaju bilo šta nepotrebno. Razmislite o korišćenju višenamenskog uređaja umesto zasebnog štampača, skenera ili mašine za kopiranje. Iskoristite kancelarijski prostor koji imate i počnite da primenjujete jedan ili više ovih saveta već danas! Ovo će vam omogućiti da u kratkom roku uštedite značajnu količinu prostora i novca.